LuatVietnam

blue-check Đăng ký cha mẹ đẻ làm người phụ thuộc không bắt buộc phải kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng

Công văn số 52118/CTHN-TTHT ngày 28/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế TNCN (3 trang)
Posted: 31/10/2022 11:08:29 AM | Latest updated: 1/11/2022 2:18:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5570
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, hồ sơ đăng ký giảm trừ người phụ thuộc đối với cha đẻ, mẹ đẻ ngoài độ tuổi lao động chỉ bao gồm các giấy tờ hướng dẫn tại tiết g.3 điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , không yêu cầu phải lập bảng kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng theo mẫu 07/XN-NPT-TNCN ban hành tại Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Tuy nhiên, người nộp thuế phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin người phụ thuộc.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5570

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Người phụ thuộc

blue-check Đăng ký cha mẹ đẻ làm người phụ thuộc không bắt buộc phải kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng
blue-check Đăng ký bà nội là người phụ thuộc phải có giấy xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng
blue-check Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc
blue-check Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký em ruột là người phụ thuộc
blue-check Không cần nộp giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký anh ruột là người phụ thuộc
blue-check Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Dì ruột hay cậu ruột có được đăng ký là người phụ thuộc?
blue-check Điều kiện giảm trừ người phụ thuộc là cậu ruột bị khuyết tật
blue-check Người lao động tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Công ty chịu trách nhiệm khai bổ sung NPT cho người lao động đã ủy quyền quyết toán
blue-check Cháu ruột nếu còn cha mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Ông bà, anh em... chỉ tính là người phụ thuộc khi không còn nơi nương tựa
blue-check Tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc và không cần chứng minh
blue-check Bà nội nếu còn con cái không được đăng ký làm người phụ thuộc
blue-check Con ruột được tính giảm trừ kể từ tháng sinh
blue-check Tính giảm trừ nhiều lần cho một người phụ thuộc sẽ bị xử phạt
blue-check Thay đổi nơi làm việc phải nộp lại hồ sơ đăng ký NPT
blue-check Chuyển công ty khác phải đăng ký lại người phụ thuộc English attachment