LuatVietnam

blue-check Đăng ký cư trú tại Hà Nội phải có giấy xác nhận đủ diện tích tối thiểu

Công văn số 2519/UBND-NC ngày 11/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ (4 trang)
Posted: 15/8/2023 3:10:39 PM | Latest updated: 16/8/2023 10:20:58 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo văn bản này, những trường hợp đăng ký thường trú tại nhà thuê, mượn, ở nhờ... trên địa bàn TP. Hà Nội phải được UBND xã/phường thực hiện xác thực các loại giấy tờ xác nhận về chỗ hợp hợp pháp và phải có giấy xác nhận đủ diện tích tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND (cụ thể: 8m2/sàn/người với khu vực ngoại thành và 15m2/sàn/người với khu vực nội thành).

Tờ khai xác nhận tình trạng chỗ ở hợp pháp và diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký cư trú được áp dụng theo mẫu ban hành kèm theo văn bản này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu