LuatVietnam

blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú

Công văn số 3416/BTP-HTQTCT ngày 14/9/2022 của Bộ Tư pháp về việc đề xuất giải pháp hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (2 trang)
Posted: 15/9/2022 1:29:58 PM | Latest updated: 19/9/2022 1:34:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5539
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2022/TT-BTP, trường hợp người đăng ký hộ tịch đã có số định danh cá nhân hoặc đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến được miễn nộp giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp, việc miễn nộp giấy tờ chứng minh nơi cư trú khi đăng ký hộ tịch trực tuyến chỉ có thể thực hiện được sau khi Cổng dịch vụ công cấp tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, khai thác dữ liệu công dân từ cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5539

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu
blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?
blue-check Từ 18/2/2022, nhiều loại giấy tờ hộ tịch được cấp điện tử
blue-check Sẽ cấp mã số định danh cá nhân đồng thời trên giấy khai sinh
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch tại TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch, tư pháp... tại Hà Nội
blue-check Bộ thủ tục mới về đăng ký thường trú, tạm trú
blue-check Thẻ căn cước có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam English attachment
blue-check Quy định mới về đăng ký cư trú English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
blue-check Người thuê nhà phải đảm bảo một diện tích tối thiểu mới được đăng ký (hộ khẩu) thường trú
blue-check Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú English attachment