LuatVietnam

Đăng ký kết hôn có cần nộp giấy xác nhận nơi cư trú?

Cập nhật 16/3/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Đặng Quốc B. (Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước)
Tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã cung cấp số CCCD cho bộ phận một cửa nhưng cán bộ hộ tịch đề nghị tôi phải cung cấp thông tin nơi cư trú. Hiện nay việc lưu trú đã được lưu trên hệ thống, tại sao còn yêu cầu người dân cung cấp thông tin nơi cư trú?

luat UBND phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước:

Ngày 28/2/2023, ông Đặng Quốc B. có nộp hồ sơ đăng ký kết hôn trên hệ thống dịch vụ công tỉnh Bình Phước. Khi công chức Tư pháp - Hộ tịch tiến hành kiểm tra hồ sơ thì ông B. chỉ tải lên các loại giấy tờ gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

Sau khi kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với quy định tại bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh Bình Phước ban hành theo Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 thì hồ sơ của ông Đặng Quốc B. nộp chưa đủ thành phần hồ sơ. Do đó, công chức Tư pháp - Hộ tịch đã yêu cầu ông B. bổ sung giấy tờ chứng minh nơi cư trú để đảm bảo thành phần hồ sơ.

Ngoài ra theo quy định của bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh Bình Phước ban hành thì công chức giải quyết hồ sơ có quyền yêu cầu được đối chiếu các giấy tờ mà người dân nộp hồ sơ trên hệ thống, nhằm để phô tô, sao chụp lưu theo hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật Hộ tịch.

Mặt khác, trong khoảng thời gian ông B. nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công Bình Phước thì phần mềm tiếp nhận giải quyết hồ sơ chưa có đủ chức năng tra cứu thông tin cư trú của công dân, công chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ cũng chưa được trang bị thiết bị quét mã QR để tra cửu thông tin của công dân.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hôn nhân - Gia đình

otvet Cha mẹ có thể thỏa thuận chia tài sản cho con khi ly hôn
otvet Những điều cần biết về tài sản được tặng cho riêng của vợ/chồng
otvet Vợ chồng có được phép ly hôn ở nước ngoài?
otvet Đăng ký kết hôn có cần nộp giấy xác nhận nơi cư trú?
otvet Mất giấy đăng ký kết hôn, xin trích lục hay cấp lại?
otvet Có con với người khác trong thời gian ly thân có thể bị phạt tù
otvet Vợ/chồng trộm tài sản riêng của nhau có thể bị xử lý hình sự
otvet Thủ tục khai sinh cho con ngoài giá thú
otvet Các nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn
otvet Mua nhà chung trước khi kết hôn, có được chia khi ly hôn?
otvet Đất hưởng thừa kế trước khi kết hôn có bị chia khi ly hôn?
otvet Điều kiện giành quyền nuôi con khi ly hôn
otvet Đăng ký kết hôn online vẫn phải trình diện tại phường
otvet Thủ tục tặng nhà cho con làm tài sản riêng
otvet Điều kiện giành quyền nuôi con
otvet Xin xác nhận tình trạng hôn nhân có cần giấy tờ chứng minh nơi cư trú?
otvet Thay đổi CMND hoặc hộ chiếu có cần cải chính giấy kết hôn?
otvet Vợ trộm tiền của chồng có bị khép tội trộm cắp?
otvet Có thể khởi kiện nếu tranh chấp về thỏa thuận chia tài sản sau ly hôn
otvet Khi nào được miễn nộp giấy xác nhận nơi cư trú khi đăng ký kết hôn?