LuatVietnam

blue-check Đang xuất hiện biến thể mới nguy hiểm của SARS-CoV-2

Công văn số 5103/BYT-DP ngày 12/8/2023 của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch (2 trang)
Posted: 14/8/2023 8:15:11 AM | Latest updated: 15/8/2023 10:25:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5763
LuatVietnam

Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới, hiện đang có biến thể mới EG.5 của virus SARS-CoV-2 có nguy cơ tạo ra làn sóng lây nhiễm mới, vì vậy Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương trên cả nước phải chủ động giám sát tình hình dịch và chuẩn bị sẵn nguồn lực, phương án ứng phó.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5763

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Phòng chống dịchCập nhật đến: 29-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu