LuatVietnam

blue-check Danh mục các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được công bố hết hiệu lực từ 1/1/2023 English attachment

Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 (7 trang)
Posted: 1/2/2023 8:19:46 AM | Latest updated: 5/4/2023 10:34:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5629 | Vietlaw: 607
LuatVietnam

Quốc hội đã quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023 đối với một số Nghị quyết ban hành chính sách về phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và hỗ trợ phục hồi, phát triển KT-XH, bao gồm:

1. Nghị quyết số 285/NQ-UBTVQH15 ngày 27/8/2021 về thành lập Tổ Công tác thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19;

2. Nghị quyết số 296/NQ-UBTVQH15 ngày 07/9/2021 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia để viện trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19;

3. Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 ngày 30/9/2021 về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi năm 2021 để phòng chống dịch Covid-19;

4. Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15status1 ngày 19/10/2021 về ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của đại dịch Covid-19;

5. Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15status1 ngày 08/12/2021 về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho, cửa hàng miễn thuế, kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19;

6. Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15status1 ngày 23/3/2022 về nâng hạn mức tăng ca trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển KT-XH;

7. Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15status1 ngày 11/8/2022 về tiếp tục chi hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15status1 ;

8. Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15status1 ngày 24/9/2021 về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN.

Ngoài ra, một số Nghị quyết liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 cũng sẽ hết hiệu lực một phần kể từ ngày 1/1/2023, bao gồm: Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15status1 (hết hiệu lực toàn bộ, trừ khoản 2 Điều 1); Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15status2 (hết hiệu lực toàn bộ, trừ Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8).

Riêng các chính sách phòng chống dịch Covid-19 sau đây được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2023:

- Các chi phí phục vụ phòng, chống dịch của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo các quy định tại Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15status2 ;

- Việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh Covid-19 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15status1 , Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15status2 và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện;

- Hàng hóa lưu giữ tại kho, cửa hàng miễn thuế, kho ngoại quan đã được gia hạn thời gian lưu giữ theo Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15status1 được tiếp tục lưu giữ từ ngày 01/01/2023 đến chậm nhất là hết ngày 31/12/2023.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5629

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ80_09012023QH15[E].pdf

Dòng thời gian

Covid-19

blue-check Bãi bỏ thủ tục cấp phép lưu hành khẩn cấp vắc xin phòng Covid-19
blue-check Kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 năm 2023 trên cả nước
blue-check Tp. Hà Nội sẽ kiểm tra biện pháp phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở dịch vụ
blue-check Các biện pháp kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại bệnh viện
blue-check Học sinh tại TP. HCM bắt buộc đeo khẩu trang trở lại
blue-check Hà Nội tiếp tục khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch Covid-19
blue-check Người dân tại TP. HCM được khuyến cáo mang khẩu trang ở nơi công cộng
blue-check Thuốc Evusheld vẫn được sử dụng để điều trị Covid-19 ở Việt Nam
blue-check Các công việc tiếp xúc với Covid-19 được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp của BHXH English attachment
blue-check Danh mục các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được công bố hết hiệu lực từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Điều kiện hỗ trợ ngừng việc do Covid-19 đối với giáo viên trường dân lập, tư thục
blue-check Các biện pháp phòng chống Covid-19 theo thông điệp mới của Bộ Y tế
blue-check Về việc nộp tờ khai xác nhận viện trợ khi nhập khẩu hàng phục vụ chống dịch Covid-19
blue-check Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
blue-check Nhiệm vụ của các Bộ trong bối cảnh vừa điều hành vừa phòng chống dịch
blue-check Những việc công đoàn cần làm ngay để tránh bùng phát dịch Covid-19 trong doanh nghiệp
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá xét nghiệm SARS-CoV-2 English attachment
blue-check Các công đoàn cơ sở phải khẩn trương cùng doanh nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó dịch
blue-check Nới lỏng việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng English attachment
blue-check Thay mới Hướng dẫn phòng trị Covid-19 trong các bệnh viện