LuatVietnam

blue-check Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới) English attachment

Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động (310 trang)
Posted: 30/1/2023 9:02:44 AM | Latest updated: 8/2/2023 2:44:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5625 | Vietlaw: 598
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Danh mục phương tiện bảo hộ cá nhân phải trang bị cho người lao động làm việc trong những ngành, nghề độc hại, nguy hiểm (xem Phụ lục I đính kèm).

Cần lưu ý, ngoài những ngành, nghề độc hại, nguy hiểm phải trang bị bảo hộ lao động quy định tại Phụ lục I, doanh nghiệp còn phải chủ động xây dựng danh mục và cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Các nghề, công việc chưa quy định tại Phụ lục I nhưng doanh nghiệp xét thấy có yếu tố nguy hiểm, độc hại;

b) Các nghề, công việc được quy định tại Phụ lục I nhưng cần bổ sung danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân để bảo đảm ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề, công việc cụ thể tại cơ sở mình, khuyến nghị của nhà sản xuất đối với từng loại phương tiện bảo hộ để quyết định thời hạn sử dụng, số lượng phương tiện bảo hộ cấp phát cho người lao động.

Nếu phương tiện bảo hộ đã cấp phát bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng, doanh nghiệp phải trang bị lại cho người lao động và được yêu cầu bồi thường nếu người lao động làm mất, hư hỏng phương tiện bảo hộ mà không có lý do chính đáng.

Doanh nghiệp phải lập sổ trang cấp, theo dõi việc cấp phát phương tiện bảo hộ lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục II.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023 và thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 12/02/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5625

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT25_30112022BLDTBXH[E].pdf

Dòng thời gian

An toàn lao động

blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM yêu cầu phổ biến chương trình ATVSLĐ giai đoạn 2022-2025 cho đoàn viên
blue-check Các khuyến cáo của Bộ Lao động TBXH về phòng ngừa TNLĐ năm 2023
blue-check Hướng dẫn các hoạt động của Công đoàn trong Tháng ATVSLĐ năm 2023
blue-check TP. HCM sẽ tổ chức thanh tra cả trước, trong và sau Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
blue-check Kế hoạch tổ chức thanh tra trong Tháng ATVSLĐ năm 2023 của ngành Y tế
blue-check Từ 13/2/2023, cho phép khai báo trực tuyến việc sử dụng thiết bị lao động phải kiểm định English attachment
blue-check Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trường
blue-check Thay mới tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình TNLĐ năm 2022
blue-check Công bố Quy chuẩn mới về An toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
blue-check Quy chuẩn mới về an toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
blue-check Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới) English attachment
blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp