LuatVietnam

blue-check Danh mục các thủ tục hành chính được Sở Y tế TP. HCM giải quyết trong ngày (chỉ áp dụng trong tháng 5/2022)

Thông báo số 2952/TB-SYT ngày 6/5/2022 của Sở Y tế TP. HCM về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" (2 trang)
Posted: 9/5/2022 9:08:56 AM | Latest updated: 9/5/2022 2:30:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5446
LuatVietnam

Sở Y tế TP. HCM thông báo sẽ triển khai Tháng hành động "tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" vào tháng 5/2022, áp dụng cho các thủ tục gồm:

- Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

- Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng;

- Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt;

- Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người;

- Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải;

- Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa.

Tuy nhiên, các hồ sơ thủ tục nêu trên chỉ được giải quyết trong ngày nếu nộp hồ sơ trước 15h, nếu nộp sau 15h sẽ được trả kết quả giải quyết vào ngày hôm sau.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5446
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Y tế