LuatVietnam

blue-check Danh mục các thuốc được Bộ Y tế cho gia hạn lưu hành đến 31/12/2022

Công văn số 4781/QLD-ĐK ngày 2/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (280 trang)
Posted: 3/6/2022 10:04:10 AM | Latest updated: 6/6/2022 7:58:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Văn bản công bố Danh mục các thuốc thuộc trường hợp ngoại lệ được tiếp tục lưu hành đến 31/12/2022 mặc dù chưa kịp làm thủ tục gia hạn giấy phép lưu hành trong khoảng thời thời gian từ 30/12/2021 đến 31/12/2022 do ảnh hưởng dịch.

Bao gồm 03 Danh mục được công bố tương ứng từ Phụ lục I đến Phụ lục III như sau:

1. Danh mục các thuốc, nguyên liệu thuốc sản xuất trong nước được gia hạn lưu hành đến 31/12/2022 (Phụ lục I).

2. Danh mục các thuốc, nguyên liệu thuốc nước ngoài được gia hạn lưu hành đến 31/12/2022 (Phụ lục II).

3. Danh mục các vắc xin, sinh phẩm được gia hạn lưu hành đến 31/12/2022 (Phụ lục III).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm