LuatVietnam

blue-check Danh mục các tờ khai, biểu mẫu trong lĩnh vực BHXH sẽ được số hóa

Quyết định số 2939/QĐ-BHXH ngày 11/10/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành danh mục hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần thực hiện số hóa (11 trang)
Posted: 18/10/2022 7:39:52 AM | Latest updated: 19/10/2022 9:30:31 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5561
LuatVietnam

Quyết định ban hành Danh mục các biểu mẫu, tờ khai trong lĩnh vực BHXH sẽ được số hóa (xem phụ lục kèm theo), trong đó có: Tờ khai tham gia BHXH, Danh sách tham gia BHXH, Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau, Quyết định nghỉ hưu trí,...

Cán bộ BHXH sau khi tiếp nhận hồ sơ là bản giấy (nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính) sẽ thực hiện scan, ký số và lưu vào cơ sở dữ liệu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5561

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Lương hưu tháng 12/2022 sẽ được chi trả từ ngày 3/1 đến 19/1/2023
blue-check Thí điểm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức liên thông tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam
light-check Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH
blue-check BHXH sẽ thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên 3 tháng English attachment
blue-check Tạm thời không đóng BHXH qua Agribank vào chủ nhật và ngày lễ
blue-check Danh mục các tờ khai, biểu mẫu trong lĩnh vực BHXH sẽ được số hóa
light-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng
blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM