LuatVietnam

blue-check Danh mục các TTHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được giải quyết trực tuyến toàn trình

Quyết định số 784/QÐ-BVHTTDL ngày 30/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (9 trang)
Posted: 5/4/2023 8:58:33 AM | Latest updated: 5/4/2023 1:28:16 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh mục các TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong các lĩnh vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, gồm: bản quyền tác giả, di sản văn hóa, điện ảnh, mỹ thuật, triển lãm, nghệ thuật, du lịch, thể thao,...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 1943/QĐ-BVHTTDL ngày 08/7/2020 và Quyết định số 3474/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 30-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu