LuatVietnam

blue-check Danh mục các tuyến đường vận tải hành khách liên tỉnh trên toàn quốc đến 2025

Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (1018 trang)
Posted: 22/7/2022 3:34:19 PM | Latest updated: 26/7/2022 8:07:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5501
LuatVietnam

Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Phụ lục 1. Danh mục chi tiết các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025 bao gồm 9.350 tuyến

- Phụ lục 2. Danh mục các tuyến loại bỏ khỏi danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025 bao gồm 335 tuyến

- Phụ lục 3. Các tuyến không đáp ứng tiêu chí thiết lập tuyến theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CPstatus2 bao gồm 2 tuyến

- Phụ lục 4. Danh mục các tuyến chưa thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 12/2020/TT-BGTVTstatus2 bao gồm 44 tuyến

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 4899/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2014, Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 4/8/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 8/2/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018, Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019, Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019, Quyết định số 542/QĐ-BGTVTstatus1 ngày 3/4/2020, Quyết định số 1215/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5501

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Vận tải đường bộ

blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc"
blue-check Sửa đổi các thủ tục cấp giấy phép vận tải liên vận
blue-check Các tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường xử phạt xe quá tải
blue-check Từ 1/9/2022, không được hoán cải xe khách trên 10 chỗ thành xe dưới 10 chỗ
blue-check Từ 1/7/2023, xe kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình mới được cấp phù hiệu English attachment
blue-check Từ 15/9/2022, các hãng xe có thể phát hành Lệnh vận chuyển điện tử English attachment
blue-check Danh mục các tuyến đường vận tải hành khách liên tỉnh trên toàn quốc đến 2025
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt xe khách chưa đổi sang biển số vàng
blue-check Từ 1/8/2022, chính thức triển khai thu phí đường bộ tự động trên toàn quốc
blue-check Thay mới 20 quy trình cấp giấy phép liên vận quốc tế (tại TP. HCM)
blue-check Sẽ có đợt cao điểm kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc kể từ 15/6-15/7/2022
blue-check Bãi bỏ nhiều quy định trong lĩnh vực vận tải đường bộ quốc tế English attachment
blue-check 20 Quy trình thủ tục mới về cấp phép vận tải tuyến quốc tế (tại Hà Nội)
blue-check Cấm tài xế xe công nghệ sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng
blue-check Điều chỉnh lộ trình thí điểm xe du lịch 2 tầng, thoáng nóc tại các đô thị
blue-check Từ 22/3/2022, vận tải đường bộ, đường thủy và hàng hải được hoạt động bình thường English attachment
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép vận tải đường bộ quốc tế tại Sở GTVT Hà Nội
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép vận tải đường bộ
blue-check Xe khách, xe ôm công nghệ tại TP. HCM được hoạt động bình thường từ 19/1/2022
blue-check Bộ định mức chi phí bảo dưỡng thường xuyên đường bộ