LuatVietnam

blue-check Danh mục các xét nghiệm cận lâm sàng dành cho bệnh truyền nhiễm được BHYT thanh toán English attachment

Thông tư số 35/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYTstatus2 ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (6 trang)
Posted: 6/1/2022 8:21:40 AM | Latest updated: 14/7/2022 4:00:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5371 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán BHYT đối với các trường hợp chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng.

Theo đó, đối với các dịch vụ cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán, điều trị một số bệnh truyền nhiễm như lao, viêm gan B, viêm gan C, HIV, SARS-CoV-2, sốt xuất huyết, trường hợp bệnh viện chưa được phê duyệt thực hiện nhưng thực tế cần thiết chỉ định cho người bệnh thì vẫn được quỹ BHYT thanh toán.

Tuy nhiên, quỹ BHYT chỉ thanh toán đối với các trường hợp KCB ngoại trú và nội trú từ tuyến huyện trở lên và thuộc Danh mục các dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng ban hành tại Phụ lục Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BYT ngày 11/3/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5371

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT35-31122021BYT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

blue-check 04 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngưng KCB BHYT từ quý 3/2022
blue-check Mức đóng BHYT của HSSV niên khóa 2022-2023
blue-check Bảng mã vật tư y tế áp dụng trong thanh toán BHYT (cập nhật đợt 3)
blue-check UBND phường/xã sẽ ngừng thu hộ BHXH, BHYT
blue-check Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh viện không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc
blue-check Các bệnh viện được yêu cầu phải mua sắm đầy đủ, kịp thời thuốc BHYT
blue-check [Dự thảo] Luật BHYT mới
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu quý III/2022
blue-check Từ 15/5 đến 15/6/2022, thẻ BHYT bị mất hỏng được giải quyết cấp lại trong ngày
blue-check Quy trình gia hạn trực tuyến thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng English attachment
blue-check BHYT dừng thanh toán dịch vụ kỹ thuật được thực hiện bằng máy mượn
blue-check Bộ Y tế nhắc nhở các bệnh viện không để thiếu thuốc BHYT
blue-check Danh mục 862 mã vật tư y tế dùng cho bảo hiểm y tế
blue-check Danh sách các bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT ban đầu quý 2/2022
blue-check Sẽ thí điểm dùng căn cước gắn chíp để thay thế thẻ BHYT khi đi KCB
blue-check BHXH Việt Nam sẽ hoàn thiện hệ thống VssID trước khi áp dụng thẻ BHYT điện tử trên toàn quốc
blue-check [TP. HCM] Từ 11/2/2022 sẽ triển khai cấp thẻ BHYT mẫu mới
blue-check Mức giá tạm thanh toán BHYT đối với dịch vụ chạy thận nhân tạo cho người mắc Covid-19
blue-check Lãi suất phạt chậm nộp BHYT năm 2022: 0,5433%/tháng English attachment
blue-check Danh mục các xét nghiệm cận lâm sàng dành cho bệnh truyền nhiễm được BHYT thanh toán English attachment