LuatVietnam

blue-check Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại TP. HCM năm 2022

Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND TP. HCM về việc ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (9 trang)
Posted: 7/6/2022 9:28:43 AM | Latest updated: 7/6/2022 1:50:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Quyết định ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các quận/huyện trên địa bàn TP. HCM trong năm 2022. Chi tiết xem Danh mục đính kèm.

Ngoài ra, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP. HCM cũng được phép sử dụng mặt bằng trong khuôn viên của mình để tổ chức thương mại nếu đảm bảo các điều kiện “điện, nước, an ninh, vệ sinh” và thực hiện đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm theo đúng quy định tại Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý thị trường