LuatVietnam

blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (1358 trang)
Posted: 30/6/2022 1:42:18 PM | Latest updated: 2/12/2022 11:09:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5484 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa XNK 2022, thay thế Danh mục hàng hóa XNK 2018 ban hành tại Thông tư 65/2017/TT-BTCstatus1 .

Trong đó, Danh mục hàng hóa XNK 2022 được quy định chi tiết tại Phụ lục I.

Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục XNK 2022 được quy định chi tiết tại Phụ lục II.

Danh mục này sẽ chính thức áp dụng kể từ ngày 1/12/2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022.

Thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTCstatus1 ngày 27/6/2017 và Thông tư số 09/2019/TT-BTCstatus1 ngày 15/02/2019.

Ghi chú
Lùi thời điểm hiệu lực đến 30/12/2022 (theo Thông tư số 72/2022/TT-BTC )
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5484

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT31-08062022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Xuất nhập khẩu

blue-check [Dự thảo] Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi năm 2023
blue-check [Tp. Hà Nội] Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối hàng hóa toàn cầu
blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
light-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu? English attachment
blue-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
blue-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa có cần giấy ủy quyền của Công ty? English attachment
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment