LuatVietnam

blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (cập nhật Đợt 4)

Quyết định số 3181/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục mã sản phẩm vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 4) (10 trang)
Posted: 30/11/2022 3:41:41 PM | Latest updated: 7/12/2022 10:47:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5596
LuatVietnam

Quyết định ban hành Đợt 4 Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT, gồm:

1. Phụ lục 1: Đính chính tên 03 hãng sản xuất vật tư y tế

2. Phụ lục 2: Bổ sung nước sản xuất của 01 hãng sản xuất vật tư y tế

3. Phụ lục 3: Bãi bỏ 3 mã hãng sản xuất vật tư y tế

4. Phụ lục 4: Bổ sung mới 144 mã hãng sản xuất vật tư y tế

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 29-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5596

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu