LuatVietnam

light-check Danh mục mới về các loài sinh vật gây hại phải kiểm dịch English attachment

Thông tư số 04/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (7 trang)
Posted: 18/8/2023 7:30:51 AM | Latest updated: 24/8/2023 4:51:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5769 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Thông tư thay mới Danh mục các loài sinh vật có nguy cơ gây hại phải kiểm dịch thực vật, bao gồm những loài chưa có tại Việt Nam (nhóm I) và những loài đã có tại Việt Nam (nhóm II).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2023 và thay thế Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNTstatus3 ngày 31/10/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 29-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5769

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian