LuatVietnam

blue-check Danh mục thủ tục được triển khai trực tuyến giai đoạn 2023-2024 tại TP. HCM (Đợt 4)

Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 7/8/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 4) (14 trang)
Posted: 17/8/2023 8:59:34 AM | Latest updated: 21/8/2023 5:48:38 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố Đợt 4 Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện trực tuyến toàn trình (Phụ lục 1) và trực tuyến một phần (Phụ lục 2) giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn TP. HCM.

Bao gồm thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Thủy sản; Bảo vệ thực vật; Thú y; Khoa học & Công nghệ; Đăng kiểm; Đường bộ; Đường thủy nội địa; Du lịch; Hoạt động xây dựng; Đất đai; An toàn thực phẩm; An toàn bức xạ;...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 7-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu