LuatVietnam

blue-check Danh mục TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai trực tuyến từ năm 2023 tại Hà Nội

Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thành phố Hà Nội năm 2023 và các năm tiếp theo (116 trang)
Posted: 28/8/2023 8:28:54 AM | Latest updated: 28/8/2023 3:16:25 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ năm 2023 trong các lĩnh vực trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm: thi tuyển công chức; tư pháp; đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận đầu tư; đăng ký thành lập hợp tác xã; cấp giấy phép môi trường; đăng ký hành nghề xây dựng; cấp giấy phép lái xe; công bố hợp chuẩn; giải quyết trợ cấp thất nghiệp; công bố đủ điều kiện sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế; ...

Chi tiết xem Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 24-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu