LuatVietnam

blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua

Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (6 trang)
Posted: 14/12/2022 10:33:39 AM | Latest updated: 22/12/2022 11:17:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5607
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh mục văn bản và thời hạn trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, gồm:

1. Luật Phòng, chống rửa tiền (có hiệu lực từ ngày 01/03/2023)

2. Luật Dầu khí (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

3. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

5. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

6. Luật Thanh tra (sửa đổi) (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

7. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023)

8. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5607

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Cơ cấu tổ chức và quyền hạn mới của Bộ Tài chính
blue-check Một số thẩm quyền cấp phép của UBND TP. HCM được ủy quyền cho các Sở, ngành từ 31/3/2023
blue-check Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi Luật CCCD và Luật các tổ chức tín dụng trong năm 2023
blue-check Đính chính hiệu lực của Thông tư 19/2022/TT-BKHCN về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN
blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng
blue-check Danh mục các Thông tư của Bộ Công an được công bố bãi bỏ
blue-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023
blue-check Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao quyền quản lý lĩnh vực logistics
blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ
blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua
blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
blue-check Luật Phòng chống rửa tiền 2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
blue-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các giải pháp chủ yếu của TP. HCM để hạn chế thất thoát tài sản công