LuatVietnam

blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ

Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 1/2/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương (4 trang)
Posted: 3/2/2023 7:43:07 AM | Latest updated: 3/2/2023 9:36:05 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Công chức ngành Thông tin & Truyền thông công tác tại các vị trí sau đây sẽ phải luân chuyển định kỳ:

- Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin;

- Kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên;

- Cấp Giấy chứng nhận việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh;

- Cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

- Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh;

- Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài;

- Cấp phép đăng ký hoạt động cơ sở in;

- Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động in;

- Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

- Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản;

- Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm;

- Đăng ký sử dụng máy in có chức năng phô tô màu; chuyển nhượng máy in có chức năng phô tô màu; đăng ký sử dụng, chuyển nhượng máy phô tô màu, máy in có chức năng phô tô màu;

- Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép bưu chính;

- Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;

- Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng NSNN;

- Thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN.

Thời hạn định kỳ luân chuyển công tác đối với các vị trí nêu trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2023 và bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 17-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
light-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM