LuatVietnam

blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN

Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương (3 trang)
Posted: 8/2/2023 9:44:11 AM | Latest updated: 8/2/2023 2:45:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5637
LuatVietnam

Thông tư ban hành Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đáng chú ý có các vị trí sau:

- Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư;

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

- Tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

- Thẩm định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp;

- Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thời hạn luân chuyển định kỳ là từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5637

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

light-check Chính sách nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế (áp dụng từ 20/7/2023)
light-check Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo công chức
light-check Danh mục công chức ngành kiểm dịch, kiểm lâm phải định kỳ chuyển đổi công tác
blue-check Quy chế vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức
light-check Quy định mới về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho công viên chức
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo viên công lập
blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
blue-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức English attachment
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính