LuatVietnam

blue-check Danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment

Thông báo số 357/TB-DNL ngày 19/11/2022 của Tổng cục Thuế về Danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC (3 trang)
Posted: 21/11/2022 1:04:33 PM | Latest updated: 23/11/2022 9:59:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5585 | Vietlaw: 587
LuatVietnam

Thông báo đính kèm Danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Đây là các công ty, doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam và thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế doanh nghiệp lớn (trực thuộc Tổng cục Thuế).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5585

Tệp đính kèm

enflag pdficon TB357_19112022TCT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thương mại điện tử

blue-check Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc cung cấp thông tin của chủ sàn TMĐT
blue-check Danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử của TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn các chủ sàn TMĐT cung cấp thông tin về thương nhân kinh doanh trên sàn English attachment
blue-check Sẽ siết quy định về khai nộp thuế đối với sàn thương mại điện tử
blue-check Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị thảo luận về trách nhiệm cung cấp thông tin của Sàn TMĐT
blue-check Tổng cục Thuế lấy ý kiến về phương thức cung cấp thông tin của chủ sàn thương mại điện tử
blue-check Ngành Thuế tiếp tục siết thuế đối với cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt các website kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu
blue-check Yêu cầu đối với vận tải đơn của hàng nhập khẩu mua qua sàn thương mại điện tử
blue-check Hải quan khuyến cáo việc chia nhỏ giá trị hàng mua qua mạng để né thuế English attachment
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh mua sắm và thanh toán trực tuyến tại Hà Nội năm 2022
blue-check Các ứng dụng không có chức năng đặt hàng trực tuyến được miễn thông báo với Bộ Công thương English attachment
blue-check Những giải pháp tăng cường quản lý thuế các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam English attachment
blue-check Khuyến cáo các thủ đoạn trốn thuế trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ online
blue-check Cá nhân sản xuất clip cho nước ngoài có phải nộp thuế?
blue-check Cá nhân cung cấp dịch vụ trực tuyến có chịu thuế?
blue-check Mua hàng trực tuyến có nộp thuế nhà thầu?
blue-check Đề án phát triển thương mại điện tử tại Tp. HCM đến năm 2025