LuatVietnam

blue-check Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn

Công văn số 1798/TCT-TTKT ngày 16/5/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp (16 trang)
Posted: 25/5/2023 7:33:08 AM | Latest updated: 26/5/2023 11:53:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5706
LuatVietnam

Theo yêu cầu từ Tổng cục Thuế, Cục thuế các tỉnh, thành phố sẽ tập trung tổ chức rà soát HĐĐT bán ra của 524 doanh nghiệp thuộc danh sách nêu tại Phụ lục số 1 đính kèm công văn này để phát hiện, xử lý doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Kết quả rà soát, xử lý phải cáo cáo với Tổng cục Thuế trước ngày 30/6/2023.

Đối với các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp thuộc danh sách nêu trên để đề nghị khấu trừ/hoàn thuế GTGT hoặc hạch toán chi phí thì Cục thuế phải buộc doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng các hóa đơn này nhằm ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn để hợp thức hóa hàng buôn lậu, trôi nổi.

Riêng với 524 doanh nghiệp thuộc danh sách, Cục thuế trực tiếp quản lý sẽ tiến hành rà soát việc xuất hóa đơn bán ra của các doanh nghiệp này cho các doanh nghiệp ở địa phương khác phát sinh trong thời gian từ năm 2020 - 2022. Nếu phát hiện hóa đơn chưa có trong dữ liệu HĐĐT của Tổng cục Thuế thì sẽ thông báo đến các cơ quan thuế liên quan phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5706

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn
blue-check Lưu ý các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn
blue-check Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn
blue-check Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023
blue-check Năm 2023, ngành Thuế sẽ quản lý chặt hóa đơn để chống buôn lậu và trốn thuế
blue-check Các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023 English attachment
blue-check Đại diện của doanh nghiệp có thể bị hoãn xuất cảnh sau khi được khoanh nợ thuế
blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn