LuatVietnam

blue-check Danh sách 53 doanh nghiệp bị dừng thông quan do nợ phí Cảng biển

Thông báo số 1516/TB-CVĐTNĐ ngày 17/8/2023 của Sở Giao thông Vận tải TP. HCM về việc phối hợp ngưng cung cấp dịch vụ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất, nhập khẩu sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (6 trang)
Posted: 28/8/2023 11:19:19 AM | Latest updated: 29/8/2023 3:25:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh sách 53 doanh nghiệp, chi nhánh ở các tỉnh, thành phố đang còn nợ phí tại Cảng vụ Đường thủy nội địa TP. HCM và sẽ bị dừng thông quan hàng qua cảng trong thời gian từ 16h ngày 18/8/2023 cho đến khi có văn bản giải tỏa của Cảng vụ hoặc hệ thống thu phí bỏ trạng thái cưỡng chế.

Nguyên nhân cưỡng chế dừng thông quan là do các doanh nghiệp, chi nhánh này còn nợ phí của các lô hàng đã qua khu vực giám sát tại cảng trước đó và chưa có phản hồi về việc sẽ thực hiện nộp số phí nợ cho Cảng vụ Đường thủy ở lần sử dụng dịch vụ kế tiếp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu