LuatVietnam

blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu quý III/2022

Thông báo số 2808/TB-BHXH ngày 30/5/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý III năm 2022 (8 trang)
Posted: 10/6/2022 8:50:06 AM | Latest updated: 10/6/2022 1:03:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Thông báo công bố Danh sách các bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT ban đầu trong quý III/2022.

Tuy nhiên, lưu ý, đối với người nước ngoài thì không căn cứ Danh sách này để KCB ban đầu mà áp dụng Danh sách công bố tại Thông báo số 427/TB-BHXH ngày 25/2/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế