LuatVietnam

blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT trong quý 4/2023

Thông báo số 5716/TB-BHXH ngày 11/9/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý 4 năm 2023 (8 trang)
Posted: 13/9/2023 9:38:55 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:39:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Thông báo đính kèm Danh sách các bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT ban đầu trong quý 4/2023 (xem Phụ lục kèm theo).

Riêng người tham gia BHYT là trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi được đăng ký KCB ban đầu theo nguyện vọng.

Đối với người nước ngoài thì được đăng ký KCB ban đầu theo Danh sách các cơ sở nhận KCB BHYT ban đầu dành cho người nước ngoài ban hành tại Phụ lục 2 Thông báo số 8005/TB-BHXH ngày 28/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu