LuatVietnam

blue-check Danh sách các trường đại học được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học

Thông báo số 1226/TB-QLCL ngày 30/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ (10 trang)
Posted: 10/11/2022 9:24:00 AM | Latest updated: 11/11/2022 10:16:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5578
LuatVietnam

Các Danh sách được công bố bao gồm:

1. Danh sách các trường đại học, học viện được tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam (Mục I)

2. Danh sách các trường đại học, học viện, viện được tổ chức thi cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin (Mục II)

3. Danh sách các trường đại học được tổ chức thi cấp chứng chỉ Bồi dưỡng cán bộ ra đề thi, chấm thi ngoại ngữ (Mục III)

4. Danh sách các trường đại học được tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng việt cho người nước ngoài (Mục IV)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5578

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam
blue-check Sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ với nước ngoài
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Tài liệu hướng dẫn dạy Tin học chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với người kiểm định chất lượng giáo dục đại học
blue-check Các trường tư thục khi thu học phí phải phát hành hóa đơn
blue-check Một số nội dung mà Sở Giáo dục Đào tạo Tp. HCM sẽ thanh tra trong niên học 2022-2023
blue-check Danh sách các trường đại học được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học
blue-check Các trường công lập tại Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học mới
blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM
blue-check Trường công lập tại TP. HCM sẽ không tăng tiền bán trú trong năm học mới
blue-check Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM
blue-check Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường
blue-check Các nội dung sẽ thanh tra trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc English attachment