LuatVietnam

blue-check Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá không đủ điều kiện kinh doanh kể từ 1/1/2023

Thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2023 tại doanh nghiệp thẩm định giá; Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2023 (68 trang)
Posted: 13/2/2023 3:14:16 PM | Latest updated: 14/2/2023 8:36:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5636
LuatVietnam

Các Danh sách được Bộ Tài chính công bố kèm theo Thông báo này gồm:

1. Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 1/1/2023 (chi tiết xem Phụ lục 01).

2. Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 1/1/2023 (chi tiết xem Phụ lục 02).

Cần lưu ý, đối với các doanh nghiệp không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 39 Luật giá, Điều 1 Nghị định 12/2021/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 26 Thông tư 204/2014/TT-BTCstatus2 trong 03 tháng liên tục kể từ ngày 1/1/2023, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật giá hoặc đến khi có Thông báo khác.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5636

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý giá

blue-check Trị giá hải quan do doanh nghiệp tự khai nhưng phải chứng minh tính xác thực English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
blue-check Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá không đủ điều kiện kinh doanh kể từ 1/1/2023
blue-check Các giải pháp quản lý giá và chống thất thu thuế của Bộ Tài chính trong thời gian cuối năm 2022
blue-check Ngành Tài chính sẽ tăng cường kiểm soát giá cả và thu thuế trong những tháng cuối năm 2022
blue-check Dự kiến giảm thuế VAT và thuế TTĐB cho xăng dầu nếu giá thế giới tiếp tục tăng
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo định kỳ về hoạt động thẩm định giá
blue-check Quản lý thị trường sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra giá cả đến hết 2022
blue-check Dự thảo thay đổi Luật Giá
blue-check Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kê khai, niêm yết giá
blue-check Các yêu cầu của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp thẩm định giá
blue-check Chính sách điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong 9 tháng cuối năm 2022
blue-check [Hà Nội] Sẽ kiểm tra việc nâng giá cước của các hãng xe English attachment
blue-check Sẽ tăng cường kiểm soát việc kê khai và niêm yết giá suốt năm 2022
blue-check Các việc cần làm để tránh sai phạm đối với doanh nghiệp thẩm định giá
blue-check Chuẩn dữ liệu kết nối với Cổng thông tin quốc gia về giá
blue-check Cấm tăng giá các mặt hàng được giảm thuế GTGT
blue-check Từ 1/11/2021, có thể kê khai giá trực tuyến trên website Bộ Tài chính
blue-check Sẽ giảm giá nước sinh hoạt cho người dân vùng dịch
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá English attachment