LuatVietnam

blue-check Đất san lấp phải chịu thuế tài nguyên (7%) và phí BVMT (từ 1.000 - 2.000 đồng/m3)

Công văn số 11274/BTC-CST ngày 1/11/2022 của Bộ Tài chính về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 7/2022 (3 trang)
Posted: 4/11/2022 1:42:08 PM | Latest updated: 22/11/2022 2:12:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5576
LuatVietnam

Bộ Tài chính lưu ý, theo quy định tại Điều 2, Điều 7 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12status2 , đất khai thác để san lắp, xây dựng công trình thuộc nhóm tài nguyên "khoáng sản không kim loại".

Theo đó, phải chịu thuế tài nguyên với thuế suất 7% (Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13) và chịu phí BVMT với mức phí từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/m3 (số thứ tự 10 Mục II Biểu khung mức phí ban hành kèm Nghị định 164/2016/NĐ-CPstatus3 ).

Tuy nhiên, các trường hợp đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, cho thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều được miễn thuế tài nguyên theo khoản 6 Điều 9 Luật số 45/2009/QH12status2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5576

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Tài nguyên

blue-check Tài nguyên thu được trong quá trình thi công công trình có được miễn thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác đất san lấp công trình có phải nộp thuế tài nguyên?
blue-check Giá tính thuế tài nguyên được giảm trừ chi phí vận chuyển English attachment
blue-check Đất san lấp phải chịu thuế tài nguyên (7%) và phí BVMT (từ 1.000 - 2.000 đồng/m3)
blue-check Bảng giá tính thuế tài nguyên nước tại TP. HCM kể từ 10/5/2022
blue-check Giảm giá nước sạch có được giảm thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất phải trích nộp 8% thuế tài nguyên English attachment
blue-check Về thủ tục miễn nộp thuế tài nguyên đối với đất san lấp tại chỗ
blue-check Về giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu English attachment
blue-check Bộ thủ tục mới về tính tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Từ 15/5/2021, thay đổi phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để kinh doanh, nộp thuế tài nguyên thế nào?
blue-check Hướng dẫn tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên dùng làm nguyên liệu sản xuất
blue-check Phần mềm HTKK đã bổ sung chức năng hỗ trợ khai thuế tài nguyên
blue-check Khung giá tính thuế tài nguyên áp dụng từ 5/3/2020 English attachment
blue-check Mức thu tiền sử dụng biển để SXKD năm 2020 tại TP. HCM
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước sạch, nộp thuế tài nguyên bao nhiêu?
blue-check Khai thác nước ngầm để sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm để sinh hoạt hay sản xuất đều phải nộp thuế tài nguyên