LuatVietnam

Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?

Cập nhật 3/4/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Đại Lợi (An Giang)
Tôi khai thác đất bãi bồi ven sông từ năm 2000 để nuôi cá tra, ổn định cho đến nay. Vậy, tôi có được đăng ký cấp quyền sử dụng đất và được tiếp tục giao đất không thu tiền sử dụng đất hay không?
Vừa qua, tôi có đề nghị UBND huyện cấp quyền sử dụng đất nhưng được trả lời, theo quy định tôi chỉ được thuê đất và yêu cầu tôi làm thủ tục thuê đất. Như vậy có đúng với quy định của pháp luật không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông (đã sử dụng vào mục đích nông nghiệp trước ngày 1/7/2014) do tự khai hoang mà chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho thuê đất.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Dân ngoài tỉnh có được phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở?
otvet Có được khởi kiện cò đất chiếm giữ trái phép sổ đỏ?
otvet Không bắt buộc cập nhật số CCCD trên sổ đỏ
otvet Đất có nguồn gốc giao sản xuất có được phép chuyển nhượng?
otvet Không có tên trên hợp đồng mua đất có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?
otvet Điều kiện hợp thức hóa đất mua bằng giấy tay
otvet Từ 20/5/2023, căn hộ du lịch sẽ được cấp sổ đỏ
otvet Xác định quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như thế nào?
otvet Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?
otvet Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa
otvet Thủ tục bán đất sở hữu chung khi vợ hoặc chồng không minh mẫn
otvet Đất có giấy chứng nhận tạm thời có được xét cấp sổ đỏ?
otvet Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?
otvet Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?
otvet Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?
otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Đất bị lấn chiếm có được tách sổ?