LuatVietnam

Lược đồ | Đấu thầu online

Tổng số 4 bản ghi | Cập nhật đến: 16-Nov-2022

HƯỚNG DẪN
blue-check 3/11/2022 Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
(Quyết định số 1794/QĐ-BKHĐT)

Các thủ tục được sửa đổi tại Quyết định này bao gồm: Xem thêm

1. Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

2. Thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

3. Chấm dứt, tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

4. Khôi phục tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Nội dung cụ thể của từng thủ tục sửa đổi được nêu tại Phụ lục II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐTstatus1 ngày 12/7/2022.

blue-check 1/8/2022 Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
(Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định về lộ trình bắt buộc đấu thầu trực tuyến và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT quy định về đăng tải thông tin đấu thầu sẽ được tạm ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 15/9/2022. Xem thêm

Riêng quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu trực tuyến đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT sẽ được tạm ngưng hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 1/1/2023.

Trong thời gian ngưng hiệu lực của các Thông tư nêu trên, việc đấu thầu được tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

a) Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

b) Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

c) Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

d) Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

đ) Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

e) Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

g) Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

h) Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐTstatus1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

i) Các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐTstatus1 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CPstatus2 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

k) Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐTstatus2 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

blue-check 1/8/2022 Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
(Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư quy định chi tiết việc đăng tải thông tin dự án, thông tin nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, thông báo mời thầu, hồ sơ mời đàm phán, nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, thời điểm mở thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu... trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Xem thêm

Các dự án áp dụng Thông tư này bao gồm: dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Lộ trình bắt buộc áp dụng như sau (Điều 25):

- Từ 1/6/2023 bắt buộc cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu quốc gia đối với các dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

- Từ 15/8/2023 bắt buộc phát hành trên Hệ thống đấu thầu quốc gia đối với E-KSQT, E-HSMST, E-YCSBNLKN và nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA của các dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

Các biểu mẫu được ban hành tại phụ lục đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022 và thay thế các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐTstatus1 ngày 18/9/2020.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐTstatus2 bao gồm: khoản 4 Điều 8, khoản 3 Mục 1 Phụ lục VIII, khoản 2.c Bảng số 01 Mục 2 Chương II Phụ lục VI và khoản 2.c Bảng số 01 Mục 2.3 Chương III Phụ lục VII.

THAM KHẢO
blue-check 16/11/2022 Về việc đăng tải thông tin đấu thầu tài sản công
(Công văn số 4567/BVHTTDL-KHTC)

Văn bản yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch thực hiện nghiêm túc quy định đăng tải thông tin đấu thầu, mua sắm tài sản công trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020