LuatVietnam

blue-check Dây cáp có được giảm 2% thuế GTGT?

Công văn số 139/TCHQ-TXNK ngày 10/1/2023 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu (1 trang)
Posted: 13/1/2023 9:05:12 AM | Latest updated: 13/1/2023 12:10:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5622
LuatVietnam

Bộ Tài chính đã có Công văn số 7375/BTC-TCT ngày 27/7/2022 hướng dẫn chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 đối với mặt hàng dây và cáp điện.

Theo đó, đối với sản phẩm thuộc số thứ tự 03 (006) nhóm V- Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi... và số thứ tự 02 nhóm VI- Các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện phục vụ viễn thông thuộc mã HS 85.44 tại mục B Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì không được giảm 2% thuế GTGT.

Ngoài ra, đối với sản phẩm là "sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu" thuộc mã 25999 (mã cấp 6 là 259992 "Dây buộc các loại, dây xích, lò xo, đinh, vít bằng kim loại"; mã cấp 7 là 2599921 2599922) tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì cũng không thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT; trừ sản phẩm "dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm ngành 27230" thuộc cột nội dung của mã cấp 7 là 2599921 và 2599922 tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 sẽ được Bộ Tài chính hướng dẫn sau khi trao đổi với cơ quan liên quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5622

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 31-Jan-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Dịch vụ đã hoàn thành nhưng sau 31/12/2022 mới lập hóa đơn sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Được phép điều chỉnh lại số thuế GTGT tạm phân bổ hàng tháng/quý vào cuối năm
blue-check Dây cáp có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Miễn nộp thuế GTGT đối với tiền bồi thường
blue-check Từ 1/1/2023, không còn được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu
blue-check Dịch vụ thu tiền trước 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%