LuatVietnam

blue-check Đề án tái cơ cấu các ngành công nghiệp, năng lượng, thương mại đến năm 2030

Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 (29 trang)
Posted: 1/3/2023 7:42:58 AM | Latest updated: 2/3/2023 4:30:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5648
LuatVietnam

Quyết định này ban hành Đề án tái cơ cấu các ngành công nghiệp, năng lượng, thương mại đến năm 2030, bao gồm: mục tiêu, định hướng và chính sách để tái cơ cấu.

Theo đó, đối với ngành công nghiệp, sẽ được chuyển dịch từ các ngành thâm dụng tài nguyên, lao động sang các ngành thâm dụng vốn và công nghệ, các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp các bon thấp. Đặc biệt, sẽ ưu tiên phát triển các ngành như: công nghiệp cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa chất, vật liệu, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm phục vụ các ngành công nghiệp xuất khẩu lớn như: điện tử, ô tô, dệt may, da giày, cơ khí, công nghệ cao…

Đối với ngành năng lượng, sẽ ưu tiên khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; hình thành và phát triển các trung tâm năng lượng, đặc biệt là các trung tâm năng lượng tái tạo; khuyến khích phát triển các dự án đầu tư hệ thống tích trữ năng lượng; ...

Đối với ngành thương mại (gồm xuất nhập khẩu và thị trường trong nước), tập trung ưu tiên phát triển xuất khẩu các mặt hàng có quy mô xuất khẩu lớn, lợi thế cạnh tranh cao (điện tử, dệt may, da giày, nông sản, đồ gỗ...) gắn với đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ở thị trường trong nước thì ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế tiêu dùng mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm, kinh tế du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thương mại điện tử...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5648

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh tế

blue-check Đề án tái cơ cấu các ngành công nghiệp, năng lượng, thương mại đến năm 2030
blue-check Chính phủ sẽ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị suy giảm đơn hàng
blue-check Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030
blue-check Định hướng phát triển kinh tế TP. HCM đến năm 2030 English attachment
blue-check Các giải pháp điều hành KT-XH thời gian cuối năm 2022
blue-check Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Đề cương lập Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Các giải pháp phát triển KT-XH được đề cập tại phiên họp Chính phủ tháng 6/2022
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số
blue-check Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
blue-check Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment
blue-check Chính phủ sẽ triển khai nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững từ 2022-2025English attachment
blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2030 English attachment
blue-check Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH TP. HCM giai đoạn 2022-2025
blue-check Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam English attachment
blue-check Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội sau dịch
blue-check Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh của TP. Hà Nội
blue-check Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bốn ngày 3-6/11/2021
blue-check Các tỉnh được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất