LuatVietnam

blue-check Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn English attachment

Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 (11 trang)
Posted: 23/11/2022 1:25:21 PM | Latest updated: 25/11/2022 1:41:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5588 | Vietlaw: 589
LuatVietnam

Đề án này được thực hiện trên địa bàn 46 huyện, thành phố của 13 tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang).

Thời gian thực hiện: từ 2022-2025, trong đó chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (2022-2023): Tập trung thí điểm xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Giai đoạn 2 (2024-2025):

+ Hoàn thiện các nội dung Đề án về khuyến nông và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho HTX, người dân, phát triển, củng cố nâng cao năng lực cho HTX và thành viên HTX, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vùng nguyên liệu, phát triển khuyến nông cộng đồng và truyền thông, thực hiện các chính sách (tín dụng, bảo hiểm, liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP…).

+ Mở rộng xây dựng 05 trung tâm logistic.

+ Mở rộng thực hiện nội dung khuyến nông cộng đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5588

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1088_25032022BNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nông nghiệp

blue-check Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn English attachment
blue-check Những giải pháp gỡ vướng trong cấp phép và kiểm tra chất lượng lĩnh vực nông nghiệp
blue-check Ngành GTVT sẽ tăng cường hỗ trợ cho hoạt động vận tải nông sản
blue-check Thiết bị sản xuất nông nghiệp chỉ được miễn thuế GTGT khi không thể dùng vào mục đích khác
blue-check Lưu ý về giấy xác nhận máy móc chuyên dùng trong nông nghiệp để miễn thuế GTGT
blue-check Máy kéo nhập rời có được miễn thuế GTGT?
blue-check Về thuế GTGT đối với máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp
blue-check Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nông nghiệp English attachment
blue-check Về việc áp dụng mức thuế GTGT đối với bột hạt trà có chứa Saponin English attachment
blue-check Được phép điều chỉnh hóa đơn hàng nông sản nếu lỡ tính thuế GTGT
blue-check "Bình phun thuốc" có được miễn thuế GTGT?
blue-check Tiêu chí mới về công nhận trang trại English attachment
blue-check Quy chế cấp Giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ English attachment
blue-check Xây dựng công trình tưới tiêu có được miễn thuế GTGT?
blue-check Nhiều chương trình ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp tại TP. HCM
blue-check Bán nông sản chưa chế biến: vừa được miễn thuế đầu ra, vừa được khấu trừ thuế đầu vào
blue-check Danh mục máy móc nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư English attachment
blue-check "Nhà màng nông nghiệp" có được miễn thuế GTGT?
blue-check "Thiết bị phun sương" không được miễn thuế GTGT