LuatVietnam

blue-check Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường nông sản English attachment

Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” (8 trang)
Posted: 12/8/2022 8:45:34 AM | Latest updated: 22/9/2022 11:54:03 AM (GMT+7) | Vietlaw: 579

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag wordicon QD975-11082022TTg[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nông nghiệp

blue-check Những giải pháp gỡ vướng trong cấp phép và kiểm tra chất lượng lĩnh vực nông nghiệp
blue-check Ngành GTVT sẽ tăng cường hỗ trợ cho hoạt động vận tải nông sản
blue-check Thiết bị sản xuất nông nghiệp chỉ được miễn thuế GTGT khi không thể dùng vào mục đích khác
blue-check Lưu ý về giấy xác nhận máy móc chuyên dùng trong nông nghiệp để miễn thuế GTGT
blue-check Máy kéo nhập rời có được miễn thuế GTGT?
blue-check Về thuế GTGT đối với máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp
blue-check Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nông nghiệp English attachment
blue-check Về việc áp dụng mức thuế GTGT đối với bột hạt trà có chứa Saponin English attachment
blue-check Được phép điều chỉnh hóa đơn hàng nông sản nếu lỡ tính thuế GTGT
blue-check "Bình phun thuốc" có được miễn thuế GTGT?
blue-check Tiêu chí mới về công nhận trang trại English attachment
blue-check Quy chế cấp Giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ English attachment
blue-check Xây dựng công trình tưới tiêu có được miễn thuế GTGT?
blue-check Nhiều chương trình ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp tại TP. HCM
blue-check Bán nông sản chưa chế biến: vừa được miễn thuế đầu ra, vừa được khấu trừ thuế đầu vào
blue-check Danh mục máy móc nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư English attachment
blue-check "Nhà màng nông nghiệp" có được miễn thuế GTGT?
blue-check "Thiết bị phun sương" không được miễn thuế GTGT
blue-check 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực được hỗ trợ phát triển English attachment