LuatVietnam

blue-check Đề xuất ban hành Thông tư thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong năm 2023

Công văn số 7204/BCT-TC ngày 14/11/2022 của Bộ Công thương về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí (2 trang)
Posted: 15/11/2022 10:15:11 AM | Latest updated: 17/11/2022 3:09:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5584
LuatVietnam

Liên quan đến việc thu phí, lệ phí, Bộ Công thương đã đề xuất Bộ Tài chính trong năm 2023 cần ban hành mới Thông tư thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa và sửa đổi 02 Thông tư gồm: (1) Thông tư 56/2016/TT-BTCstatus1 về thu phí cấp phép bán hàng đa cấp và (2) Thông tư 168/2016/TT-BTC về thu phí cấp phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5584

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí cấp phép

blue-check Đề xuất ban hành Thông tư thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong năm 2023
blue-check Sẽ có thêm chính sách miễn giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực vận tải
blue-check Biểu phí thẩm định cấp phép khai thác nước kể từ 25/2/2022 English attachment
blue-check Nhiều khoản phí, lệ phí cấp phép kinh doanh được giảm 50% mức thu từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi quy định về mức thu phí, lệ phí do HĐND tỉnh ban hành
blue-check Các Thông tư giảm phí, lệ phí mùa dịch sẽ được ban hành theo thủ tục rút gọn
blue-check Kiến nghị kéo dài chính sách giảm phí, lệ phí do ảnh hưởng dịch đến tháng 6/2022
blue-check Giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí đến 30/6/2021 English attachment
blue-check TP. HCM giảm 50% lệ phí cho 06 nhóm thủ tục hành chính
blue-check Mức thu phí thẩm định điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
blue-check Biểu phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 2017
blue-check Quy định về kê khai, thu nộp phí, lệ phí English attachment
blue-check Tăng lệ phí lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài English attachment