LuatVietnam

blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022

Công văn số 4358/BKHĐT-QLKTTW ngày 29/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan tới môi trường kinh doanh (5 trang)
Posted: 8/8/2022 3:13:00 PM | Latest updated: 10/8/2022 1:58:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5513
LuatVietnam

Công văn nêu đề xuất của Bộ KH&ĐT với Chính phủ về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022.

Đáng chú ý trong số các giải pháp đó là tiếp tục xem xét cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện cũng như cắt giảm bớt điều kiện kinh doanh không cần thiết, cụ thể sẽ xem xét:

(i) Thu hẹp phạm vi của một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

(ii) Đưa ngành nghề ra khỏi danh mục nếu có biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn;

(iii) Đưa các ngành nghề ra khỏi danh mục nếu yêu cầu quản lý thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn.

Ngoài ra, các quy định về đầu tư, kinh doanh có chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, không còn phù hợp với thực tế... nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường cũng sẽ được xem xét sửa đổi, bãi bỏ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5513

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Xác định doanh nghiệp FDI được kinh doanh BĐS theo quy định nào?
blue-check Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được bán hàng nhập khẩu chưa gia công, chế biến ra nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment