LuatVietnam

Đi làm ngày lễ, có được nghỉ bù vào ngày khác?

Cập nhật 7/5/2022 | Đăng tải: LVN.5447

hoi Minh Quang (TP. HCM)
Tôi làm cho công ty dệt may, ngày nghỉ hàng tuần là ngày chủ nhật. Dịp nghỉ lễ Quốc tế lao động (1-5) vừa rồi, để đảm bảo đủ sản phẩm giao cho khách hàng nên công ty đã khuyến khích mọi người đi làm cả ngày chủ nhật (trùng với ngày 1-5). Tôi và một số người khác đã đồng ý đi làm ngày chủ nhật.
Vậy trường hợp tôi và một số người đi làm vào ngày 1-5 cho kịp sản phẩm của công ty thì nay có được nghỉ bù vào ngày khác không?

luat Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ) quy định: Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày thống nhất đất nước (ngày 30-4 dương lịch) và ngày Quốc tế lao động (ngày 1-5 dương lịch).

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 107 BLLĐ 2019 và điểm a khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động.

Do đó, theo quy định thì trong trường hợp này anh Quang có ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật) trùng với ngày Quốc tế lao động 1-5 nên mặc định anh được nghỉ bù vào ngày nghỉ kế tiếp. Trường hợp ngày 1-5 anh đi làm thì đây là sự tự nguyện của người lao động.

Khi đi làm vào ngày lễ, anh Quang sẽ được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 98 BLLĐ. Cụ thể, người lao động làm việc ngày nghỉ lễ, tết thì được trả lương ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Pháp luật hiện hành không có quy định về việc nghỉ bù dành cho người lao động đi làm vào ngày lễ mà chỉ quy định người lao động được nghỉ bù nếu như ngày nghỉ lễ đó trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, ngày nghỉ lễ 1-5 năm nay trùng với ngày nghỉ hàng tuần của anh Quang nên anh sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Nguồn: https://plo.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm