LuatVietnam

blue-check Địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh có phải nộp phí môn bài?

Công văn số 19299/CTHN-TTHT ngày 6/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh (3 trang)
Posted: 10/4/2023 3:42:31 PM | Latest updated: 10/4/2023 4:28:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5675
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CPstatus2 và hướng dẫn tại Công văn số 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017, đối với các địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh, nếu có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp phí môn bài; địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh chỉ được miễn nộp phí môn bài nếu không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Về địa điểm, thời hạn nộp tờ khai, hạn nộp phí môn bài, được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11 và khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5675

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí Môn bài

blue-check Địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh có phải nộp phí môn bài?
blue-check Tờ khai phí môn bài phải nộp ngay tại địa phương có kho hàng
blue-check Hóa đơn điều chỉnh cho dịch vụ hoàn thành trước 1/2/2022 không được giảm thuế
blue-check Tạm ngừng kinh doanh tròn 12 tháng có được miễn phí môn bài?
blue-check Đăng ký tạm ngừng kinh doanh sau ngày 1/1 sẽ không được miễn phí môn bài
blue-check Hồ sơ khai phí môn bài cho địa điểm kinh doanh nộp ở đâu?
blue-check Năm đầu thành lập doanh nghiệp được miễn nộp phí môn bài
blue-check Tăng vốn điều lệ phải khai lại phí môn bài cho dù không thay đổi bậc thuế
blue-check Một số điểm lưu ý về lệ phí môn bài 2021
blue-check Hướng dẫn việc miễn phí môn bài năm đầu tiên English attachment
blue-check Mỗi Chi nhánh và ĐĐKD phải tự khai nộp lệ phí môn bài
blue-check Công ty luật nộp phí môn bài theo mức 1 triệu/năm
blue-check Chi nhánh phụ thuộc hay độc lập đều chung mức phí môn bài 1 triệu/năm
blue-check Kho chỉ chứa hàng được miễn nộp phí môn bài
blue-check Chi nhánh phải nộp phí môn bài cho dù không bán hàng
blue-check Khai phí môn bài cho địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh phải có MST 13 số
blue-check Công ty luật chỉ nộp phí môn bài 1 triệu/năm, bất kể vốn điều lệ ít hay nhiều
blue-check Địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh phải xin MST trước khi khai phí môn bài
blue-check Chi nhánh ngoài tỉnh phải tự khai nộp phí môn bài
blue-check Lập địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh, xin MST trước, khai phí môn bài sau