LuatVietnam

blue-check Dịch vụ bảo hành máy tính được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 32314/CTHN-TTHT ngày 8/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (3 trang)
Posted: 13/7/2022 7:17:58 AM | Latest updated: 14/7/2022 4:02:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5493
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, trường hợp các dịch vụ bảo hành máy tính, máy chủ, thiết bị điện tử... không thuộc Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được áp dụng thuế suất GTGT 8% kể từ ngày 1/2/2022 đến hết 31/12/2022.

Các hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT khác nhau được phép lập chung trên một hóa đơn nhưng phải ghi rõ thuế suất của từng loại (Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP ).

Thời điểm lập hóa đơn, thời điểm xác định thuế GTGT đối với dịch vụ thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và khoản 2 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5493

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 29-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
light-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Dịch vụ trưng bày, marketing được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2/2022
blue-check Hàng nhập khẩu nếu nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm thuế GTGT
blue-check Lập báo cáo quản trị cho công ty ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Bán hàng miễn thuế GTGT có được khấu trừ thuế đầu vào?
blue-check Thuế đầu vào không đủ điều kiện sẽ không được bù trừ cho thuế đầu ra
blue-check Cơ sở nộp thuế GTGT theo tỷ lệ được tính giảm thuế như thế nào?
blue-check Dịch vụ bảo hành máy tính được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng "Yến mạch cán mảnh" không được miễn thuế GTGT
blue-check Các mặt hàng nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP mặc nhiên được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm công nghệ thông tin có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Chính sách giảm 2% thuế GTGT chỉ áp dụng với mặt hàng chịu thuế suất 10%
blue-check Dịch vụ gia công cơ khí có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Doanh nghiệp tự xác định khối lượng xây dựng trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 để tính giảm thuế GTGT
blue-check Cho thuê kho, bãi không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Chính sách giảm 2% thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu đã được TCHQ hướng dẫn rõ
blue-check Hạng mục xây dựng trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Loại hàng hóa nào được và không được giảm 2% thuế GTGT?