LuatVietnam

blue-check Dịch vụ hoàn thành và thu tiền sau 31/12/2021 sẽ không được giảm 30% thuế GTGT

Công văn số 7062/CTHN-TTHT ngày 3/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách giảm thuế GTGT (3 trang)
Posted: 7/3/2022 9:24:04 AM | Latest updated: 7/3/2022 1:36:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5405
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP, các dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống... được giảm 30% thuế GTGT từ ngày 1/11/2021 đến ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, các hóa đơn dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống... chỉ được giảm 30% thuế GTGT nếu được lập đúng thời điểm (vào ngày thu tiền hoặc ngày hoàn thành dịch vụ) và phát sinh trong thời gian từ 1/11 đến 31/12/2021.

Trường hợp thời điểm thu tiền và thời điểm hoàn thành dịch vụ đều phát sinh sau ngày 31/12/2021 thì về nguyên tắc ngày lập hóa đơn cũng sẽ sau 31/12/2021 nên không được giảm 30% thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5405

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
light-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
blue-check Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?
blue-check Dịch vụ trưng bày, marketing được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2/2022
blue-check Hàng nhập khẩu nếu nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm thuế GTGT
blue-check Lập báo cáo quản trị cho công ty ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Bán hàng miễn thuế GTGT có được khấu trừ thuế đầu vào?
blue-check Thuế đầu vào không đủ điều kiện sẽ không được bù trừ cho thuế đầu ra
blue-check Cơ sở nộp thuế GTGT theo tỷ lệ được tính giảm thuế như thế nào?
blue-check Dịch vụ bảo hành máy tính được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng "Yến mạch cán mảnh" không được miễn thuế GTGT
blue-check Các mặt hàng nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP mặc nhiên được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm công nghệ thông tin có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Chính sách giảm 2% thuế GTGT chỉ áp dụng với mặt hàng chịu thuế suất 10%
blue-check Dịch vụ gia công cơ khí có được giảm 2% thuế GTGT?