LuatVietnam

blue-check Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện được áp dụng thuế suất 8%

Công văn số 62662/CTHN-TTHT ngày 25/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn về giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (3 trang)
Posted: 31/8/2023 9:56:14 AM | Latest updated: 4/9/2023 4:20:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5776
LuatVietnam

Trường hợp Công ty kinh doanh dịch vụ lắp đặt hệ thống điện có mã sản phẩm 4321 (theo hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam) đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 8% kể từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5776

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu