LuatVietnam

Dịch vụ thanh toán và sàn thương mại điện tử được phép tung khuyến mại

Cập nhật 18/8/2022 | Đăng tải: LVN.5520

hoi Nguyễn Ngọc Khánh (Hà Nội)
Theo tôi tìm hiểu quy định tại Luật Thương mại và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì, các bên trung gian nếu thực hiện khuyến mại, chỉ có thể được khuyến mại cho dịch vụ trung gian thanh toán hay dịch vụ thương mại điện tử do mình cung cấp. Tuy nhiên, chưa có quy định rõ ràng về trường hợp khuyến mại của các bên trung gian.
Người tiêu dùng không ký hợp đồng thuê dịch vụ với bên trung gian, vậy bên trung gian có quyền khuyến mại cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ qua các ứng dụng sàn thương mại điện tử, trung gian thanh toán của mình để mua hàng, thanh toán cho đơn hàng do các bên trung gian thiết lập hay không?

luat Bộ Công Thương:

Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã quy định đối tượng thương nhân thực hiện khuyến mại gồm:

"a) Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật); 

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó". 

Như vậy, các thương nhân cung ứng (kinh doanh) dịch vụ trung gian thanh toán hoặc sàn thương mại điện tử hoàn toàn có quyền thực hiện khuyến mại cho bất kỳ đối tượng khách hàng nào sử dụng/không sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc sàn thương mại điện tử của thương nhân cung ứng (trong đó bao gồm cả người tiêu dùng có ký hoặc không ký hợp đồng thuê dịch vụ của thương nhân). 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Khuyến mại, khuyến mãi

otvet Chiết khấu thương mại trả cho cá nhân được hiểu là đã trừ thuế
otvet Nhiều thương nhân kết hợp khuyến mại, xác định giá trị khuyến mại như thế nào?
otvet Một đơn hàng có được áp dụng đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?
otvet Tặng phí vận chuyển khi mua hàng có được xem là khuyến mại?
otvet Ghi hàng tặng khuyến mại trên hóa đơn điện tử như thế nào?
otvet Giá trị dịch vụ khuyến mại được xác định theo cơ sở nào?
otvet Chủ sàn thương mại điện tử có được tung khuyến mại?
otvet Dịch vụ thanh toán và sàn thương mại điện tử được phép tung khuyến mại
otvet Xuất hàng khuyến mại cho các hộ khoán có phải trích nộp thuế?
otvet Hàng biếu tặng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra
otvet Các khoản chiết khấu, khuyến mại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Có được thuê đơn vị khác thực hiện thay thủ tục khuyến mại?
otvet Khoản chiết khấu bắt buộc ghi rõ trên hóa đơn
otvet Thận trọng khi dùng rượu bia làm quà khuyến mại
otvet Từ 1/8/2021, chiết khấu cho hộ khoán phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
otvet Tặng phiếu mua hàng online có phải đăng ký khuyến mại?
otvet Miễn đăng ký chương trình chiết khấu thương mại với Sở Công thương
otvet Xác định hạn mức khuyến mại của đại lý như thế nào?
otvet Đại lý có được quyền tự khuyến mại?
otvet Công ty hay nhà phân phối chịu trách nhiệm nộp thuế thay khi khuyến mại cho hộ kinh doanh?