LuatVietnam

blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT

Công văn số 27134/CTHN-TTHT ngày 13/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (2 trang)
Posted: 20/6/2022 9:59:16 AM | Latest updated: 20/6/2022 4:39:46 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán thì phải phát hành HĐĐT theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng