LuatVietnamLogo

blue-check Dịch vụ tư vấn tiêu dùng ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%

Công văn số 80739/CT-TTHT ngày 3/9/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài (3 trang)
Posted: 14/9/2020 2:29:24 PM | Latest updated: 17/9/2020 9:19:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5047

LuatVietnam

Trường hợp Công ty thực hiện dịch vụ tư vấn cho khách hàng nước ngoài, nếu dịch vụ này được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam thì được xem là dịch vụ xuất khẩu và hưởng thuế GTGT 0%.

Điều kiện áp dụng thuế GTGT 0%, tham khảo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC .

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5047
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Dịch vụ tư vấn tiêu dùng ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0% (10/8/2020) 

nexto  Suất ăn bán cho doanh nghiệp chế xuất có được áp dụng thuế GTGT 0% (30/7/2020) 

nexto  Công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo áp dụng thuế GTGT và TNDN như thế nào? (14/4/2020) 

nexto  Tư vấn qua internet vẫn phải chịu thuế nhà thầu (9/4/2020) 

nexto  Về thuế suất GTGT đối với dịch vụ tư vấn thiết kế (31/12/2019) 

nexto  Tư vấn giám sát xây dựng phải chịu thuế GTGT 10% (9/12/2019) 

nexto  Thiết kế nhãn hàng cho nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0% (2/1/2020) 

nexto  Thuê nước ngoài tư vấn luật phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment (4/10/2019) 

nexto  Doanh nghiệp FDI được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (24/3/2020) 

nexto  Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (2/7/2019) 

Thuế GTGT