LuatVietnam

Điện sinh hoạt vẫn phải chịu thuế GTGT 10%

Cập nhật 18/7/2022 | Đăng tải: LVN.5496

hoi Cử tri tỉnh Long An
Cử tri tỉnh Long An kiến nghị xem xét không tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, nên tính thuế GTGT đối với hộ sử dụng điện kinh doanh.

luat Bộ Tài chính:

Luật Thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%:

- Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế).

- Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp.

- Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác.

Theo quy định của Luật Thuế GTGT hiện hành thì mặt hàng điện (không phân biệt điện sinh hoạt hay điện kinh doanh) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Thuế GTGT thu theo hàng hóa, dịch vụ không phân biệt đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Luật Thuế GTGT không có quy định về việc miễn, giảm thuế GTGT. Theo đó, hộ cá nhân khi sử dụng điện (để phục vụ cho sinh hoạt hay để kinh doanh) thực hiện mức thuế GTGT theo mức thuế suất quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng
otvet Dịch vụ hoàn thiện công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Điện sinh hoạt vẫn phải chịu thuế GTGT 10%
otvet Mặt hàng màu caramel có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet "Màu thực phẩm" có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet "Máy lọc không khí" có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet "Hương liệu thực phẩm" không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ gia công đóng gói có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Dịch vụ thực hiện trước ngày 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
otvet Phế liệu kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Hương liệu thực phẩm không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gia công kim loại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Hàng hóa hưởng thuế GTGT 8% bắt buộc phải lập riêng hóa đơn
otvet Chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định riêng giữa nguyên liệu và thành phẩm
otvet Dịch vụ hỗ trợ vận tải được giảm 30% thuế GTGT trong 2 tháng cuối năm 2021
otvet Dịch vụ bảo trì hệ thống điện có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Sản phẩm in có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Hóa đơn không ghi giảm 2% thuế GTGT có được chấp nhận?
otvet Thiết bị văn phòng có được giảm thuế GTGT còn 8%?
otvet Dịch vụ đã hoàn thành trong tháng 1/2022 không được giảm 2% thuế GTGT