LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc English attachment

Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐTstatus2 ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (68 trang)
Posted: 4/8/2022 9:28:51 AM | Latest updated: 18/8/2022 8:44:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5512 | Vietlaw: 575
LuatVietnam

Một trong những sửa đổi quan trọng của Thông tư này là điều chỉnh môn Lịch sử trở thành môn học bắt buộc, thay vì trước đây chỉ là môn học lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội.

Nội dung chương trình dạy học môn Lịch sử được quy định chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Ngoài ra, theo quy định mới, các môn học lựa chọn bao gồm: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. Học sinh phổ thông sẽ được chọn học 4 môn trong các môn học này.

Về thời lượng giảng dạy, mỗi ngày sẽ học 1 buổi, với tối đa 5 tiết học, tuy nhiên, các trường phổ thông được khuyến khích tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nếu đủ điều kiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5512

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT13-03082022BGDDT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

light-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam
blue-check Sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ với nước ngoài
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Mức thu học phí từ niên khóa 2022-2023 tại TP. HCM
blue-check Mức hỗ trợ học phí dành cho học sinh tại TP. HCM trong niên khóa 2022-2023
blue-check Tài liệu hướng dẫn dạy Tin học chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với người kiểm định chất lượng giáo dục đại học
blue-check Các trường tư thục khi thu học phí phải phát hành hóa đơn
blue-check Một số nội dung mà Sở Giáo dục Đào tạo Tp. HCM sẽ thanh tra trong niên học 2022-2023
blue-check Danh sách các trường đại học được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học
blue-check Các trường công lập tại Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học mới
blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM
blue-check Trường công lập tại TP. HCM sẽ không tăng tiền bán trú trong năm học mới
blue-check Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM