LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2

Quyết định số 2125/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (10 trang)
Posted: 23/11/2022 11:04:51 AM | Latest updated: 24/11/2022 1:26:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5587
LuatVietnam

Quyết định điều chỉnh một số mã HS trong Danh mục sản phẩm CNTT nhóm 2 ban hành tại Thông tư 02/2022/TT-BTTTT từ mã HS theo Danh mục hàng hóa XNK 2017 sang mã HS theo Danh mục hàng hóa XNK 2022 (ban hành kèm Thông tư 31/2022/TT-BTC) .

Trong đó, Danh mục sản phẩm CNTT phải chứng nhận kèm công bố hợp quy nêu tại Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTTTT được sửa đổi mã HS của các sản phẩm gồm:

1. Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

2. Thiết bị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)

3. Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)

4. Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

5. Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

6. Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự

7. Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)

8. Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên

9. Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên

Danh mục sản phẩm CNTT phải công bố hợp quy nêu tại Phụ lục II Thông tư 02/2022/TT-BTTTT được sửa đổi mã HS của các sản phẩm gồm:

1. Thiết bị trung kế vô tuyến điện mặt đất (TETRA)

2. Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975 MHz - 137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM

3. Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975 MHz - 137 MHz dùng trên mặt đất

4. Pin Lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5587

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Dịch vụ phần mềm nào được miễn thuế GTGT?
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment