LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế

Công văn số 61434/CTHN-TTHT ngày 12/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (4 trang)
Posted: 14/12/2022 8:25:44 AM | Latest updated: 15/12/2022 4:01:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5602
LuatVietnam

Trường hợp Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và kinh doanh các sản phẩm chịu thuế GTGT 10%, nếu không thuộc các phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì được giảm 2% thuế GTGT trong thời gian từ 1/2/2022 đến 31/12/2022.

Kể từ thời điểm Công ty sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , nếu phát hiện các hóa đơn đã lập trước đây có sai sót thì Công ty phải cùng khách hàng lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và lập HĐĐT mới thay thế (khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5602

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kế hoạch nâng cấp ứng dụng của Tổng cục Thuế để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập